Kategorie

Výrobci

Reklamní agentura AkhelaNET

Ochrana osobních údajů

 

   Vážený zákazníku, nákupem v našem obchodě souhlasíte s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel, o Vaší osobě zpracovávány údaje, které dále dobrovolně v nezbytném rozsahu poskytnete, a to za účelem nákupu zboží v elektronickém obchodě na adrese www.darkystiskem.eu a stránkách s ním souvisejících. Tyto údaje budou za dodržení veškerých zákonných předpokladů a s náležitou ochranou před jejich jakýmkoli následným zneužitím zpracovány firmou AkhelanNET - Josef Hajnár, (dále jako správce údajů), v souladu s výše uvedeným účelem. Sídlem správce těchto údajů, jenž bude dbát o jejich ochranu a zákonem vymezené užití, jsou AkehlaNET - Josef Hajnár, Sokolovská 95,323 00 Plzeň.

   Rozsah poskytovaných údajů je dán obsahem a požadavky následujících formulářů, přičemž upuštění od jejich vyplnění před ukončením registrace do systému, je bez dalšího chápáno jako odepření souhlasu poskytovatele těchto údajů s jejich shromažďováním a zpracováním, kdy však zároveň tímto poskytovatel ztrácí možnost podílet se na službách tohoto systému. Poskytovatel má právo přístupu k o něm zpracovávaným údajům v rámci obecných možností systému a dále, pokud zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem těchto údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Správce si vyhrazuje právo ověřovat si, zda osobní údaje, jenž byly poskytnuté subjektem těchto údajů, jsou pravdivé. V případě pochybností je správce tyto osobní údaje oprávněn blokovat s tím, že pokud tyto údaje nebude možné opravit nebo dostatečně ověřit, příp. by to bylo spojeno s neúměrnými náklady, budou tyto osobní údaje zlikvidovány.

Správce provede bez zbytečného odkladu likvidaci osobních údajů, poté co pomine účel, pro který osobní údaje spravoval. Správce se zavazuje, že osobní údaje nepředá do jiného státu, pokud právní úprava jiného státu, kde mají být zpracovány, neodpovídá požadavkům stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2010 a jsou platné až do vydání nové verze tohoto dokumentu.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0.00 Kč
Celkem 0.00 Kč

Ceny jsou bez DPH

Košík K pokladně