Kategorie

Výrobci

Reklamní agentura AkhelaNET

Reklamační řád


Všeobecná ustanovení


1) Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

 

2) Tento řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je Jiří Štěpina. Upravuje odpovědnost za vady zboží a způsob uplatnění reklamace na toto zboží.

 

3) Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínky ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.


Obecné podmínky reklamace


A) Povinnosti kupujícího


1) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

 

2) Kupující může oprávněnou reklamaci podat písemně buď poštou na adrese provozovatele nebo e-mailem na adrese info@darkystiskem.eu

 

3) Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží a nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

 

4) Kupující pak následně doručí zboží zpět kompletní a neponičené s potřebnou dokumentací.

 

5) Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující.


B) Práva kupujícího


1) Při zjištění neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 

2) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného nutného k vyřízení reklamace.

 

3) Náklady na dopravu spojené s nákupem zboží nebudou kupujícímu proplaceny.


C) Povinnosti prodávajícího


1) Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dní od přijetí zboží do reklamačního řízení a poté o tom vyrozumí kupujícího prostřednictvím e-mailu uvedeného při objednání zboží.

 

2) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení zboží do reklamačního řízení.

 

3) Prodávající poskytuje na prodáváne zboží záruku 12 měsíců dle platného ustanovení obchodního zákoníku. V případě nákupu zboží fyzickou osobou nepodnikající je záruční doba 24 měsíců dle platného ustanovení občanského zákoníku

 

Odstoupení od smlouvy


1) Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem.

 

2) Kupující je povinen zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, důvodem odstoupení od smlouvy a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.

 

3) Pokud kupující již obdržel zboží zašle jej zpět na adresu společnosti. Zboží musí být kompletní, v nepoškozeném obalu, nesmí být poškozené ani použité a musí být přiložen doklad o nákupu zboží.

 

4) Zboží musí být doručeno osobně, přepravní nebo kurýrní službou nebo Českou poštou jako cenný balík. Zboží nesmí být posláno na dobírku, neboť není možnost kontroly obsahu.

 

5) Při nesplnění výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího.

 

6) Peníze budou vráceny jen za zboží. Nikoli za přepravu.

 

Změna reklamačního řádu vyhrazena.

 

 

 

 

 

 

 

DomůDomů


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0.00 Kč
Celkem 0.00 Kč

Ceny jsou bez DPH

Košík K pokladně