Kategorie

Výrobci

Reklamní agentura AkhelaNET

Všeobecné podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní  podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v  oblasti prodeje zboží mezi společností Josef Hajnár - AkhelaNET (dále  jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající

Josef Hajnár, se sídlem Sokolovská 95, 323 00 - Plzeň, IČ: 67889786, DIČ: CZ7107102068,  zabývající se prodejem jak dalším obchodníkům, firmám, tak i přímým  zákazníkům.

 

Kupující

Přímý zákazník – při  zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní  údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Právní vztahy  prodávajícího s kupujícím (přímý zákazník) výslovně neupravené těmito  VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského  zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími. Další obchodníci a firmy - při  zahájení obchodních vztahů – předkládají údaje, které chtějí mít  uvedeny na nákupních dokladech (IČ, DIČ). V rámci platné legislativy si  prodávající vymezuje právo tyto údaje ověřit (obchodní rejstřík,  živnostenský rejstřík) a na nákupní doklad uvést pouze ověřené údaje z  těchto zdrojů. Při případné změně těchto údajů, která není aktualizovaná  v těchto volně přístupných rejstřících, je kupující povinen změnu údajů  podložit kopií konkrétních dokladů prodávajícímu. Právní vztahy  prodávajícího s kupujícím „další obchodníci a firmy“, výslovně  neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se  řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,  v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s  kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu  koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají  žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů,  firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v  konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II.  Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že  veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění  plnění smlouvy s kupujícím, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí  osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním  stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový  obchod www.zabalimto.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,  včetně státních svátků. Telefonické objednávky přijímáme v pracovní dny,  mezi 9,00 – 18,00 hodinou.

 

IV. Ceny

V on-line  shopu jsou ceny pouze orientační. Konečná cena Vám bude zaslána na zálohové faktuře. Konečná cena se odvíjí dle objednaného množství jednotlivých produktů a je uvedena včetně DPH. Mezi kupujícím a prodávajícím je možno  sjednat individuální cenové i dodací podmínky.

 

V.  Objednávání

Kupující dostane zboží za konečnou cenu uvedenou na zálohové faktuře. V případě, že se jedná o speciální zboží na  objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu  potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Objednávat je možno  následujícími způsoby:

 

 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes  elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující  údaje:

 

  • obchodní  jméno a sídlo kupujícího
  • IČ  a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  • kód  a název zboží dle ceníku
  • jednotkovou   cenu
  • způsob  odebrání a dopravy
  • dodací  adresu
  • podpis  osoby oprávněné objednávat zboží
  • všechny  další údaje, které kupující považuje za důležité

 

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze do 24 hodin po  objednání e-mailem na adresu info@darkystiskem.eu s textem: ZÁVAZNĚ  RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky). Prodávající  si vyhrazuje právo zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po  této lhůtě ve výši 20% z celkové ceny objednaného zboží. V případě  nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo na  uhrazení dopravného a pokuty ve výši 20% z celkové částky objednávky.

 

Po provedení objednávky Vám může být zaslán e-mailem formulář spokojenosti z portálu Heureka.cz zastoupeným společností MITON Media, a. s. IČ: 273 43 391 (dále jen portál Heureka.cz). E-mail Vám bude odeslán vždy z e-mailové adresy heureka@darkystiskem.eu . Na jiné e-maily prosím nereagujte a neprodleně nás o nich informujte. Dle platné smlouvy máme uzavřenou dohodu o spolupráci. Portálu Heureka.cz zasíláme Vaší e-mailovou adresu a seznam objednaných produktů. Jiné informace portálu Heureka.cz nebudou poskytnuty. Portál Heureka.cz se smluvně zavazuje, že po odeslání dotazníku smaže námi poskytnuté informace a neposkytne je třetí straně.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Platí pouze pro  přímé zákazníky (neplatí pro obchodní partnery s podepsanou obchodní  smlouvou).

 

Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno  přepravní službou. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000  má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v  případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno  libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v  této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@darkystiskem.eu, který bude elektronicky podepsán) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR  č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet  číslo:…………………...". Datum a podpis.

 

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií  výše uvedeného dopisu.

 

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu  prodávajícího, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně  příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na  dobírku - nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě  nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo  odmítnout vrácené zboží nebo poměrově snížit částku, za kterou bude  zboží přijato zpět.

 

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží  upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a  výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem II) na  dodávku spotřebního zboží u kterého je použitím spotřebována část jeho  hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám  peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30  pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu  poskytnout nelze.

 

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme  moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na  náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu  případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech

Jak textové, tak obrazové informace o produktech v e-shopu  prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně  barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v  nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty,  prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou  legislativou.

 

VIII.Platební podmínky

• platba předem bankovním  převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Zasílání přepravní  službou:

 

Zboží je kupujícímu zasíláno jako balík. Cena přepravy se řídí  aktuálním tarifem přepravce. Kupující  je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem  stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) a  odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo  poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@zabalimto.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do  24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí  zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace  neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 

X.  Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí  Reklamačním řádem prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2011 a ruší  veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo  změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

DomůDomů


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0.00 Kč
Celkem 0.00 Kč

Ceny jsou bez DPH

Košík K pokladně